Contact

Het bestuur van Verder in Balans (ViB) bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Voorzitter              Aaf Tiems
Secretaris              Klazien Bosch
Penningmeester   Marion de Iongh

Vertrouwenscontactpersoon bij Verder in Balans (ViB) is: Dorothea van den Akker

Mailadres info@verderinbalans.nl

Bankrekeningnummer NL51 KNAB 0732 1257 90

Telefoon 06 49110190

De Stichting Verder in Balans is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 34151287